Veckans mål v.13-15

Svenska:

Bokstaven Zz  och Jj: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Vi fortsätter att skriva böcker

Läsa: Vi fokuserar på LÄSFÖRSTÅELSE

Matematik: 

Taluppfattning: Känna igen och förstå hur hundrarutan är uppbyggd. Kunna ramsräkna till 100.

Klockans hela och halvtimmar.

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10