Veckans mål v.12

Svenska:

Bokstaven Cc: Du ska kunna forma, höra och ljuda bokstaven. Vi tränar på att höra var i ett ord som bokstaven låter. Vi tränar både på arbetsblad och i SKOLPLUS.

Skriva: Vi skriver böcker

Matematik: 

Talraden 0 —–> 20

Klockans hela timmar.